گروه فیدار

PMB

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

این تأثیر به‌صورت کاهش نفوذپذیری و افزایش نقطه نرمی هم‌زمان با افزایش مقدار پلیمر است. اگرچه نسبت کاهش نفوذپذیری با افزایش مقدار پلیمر تقریباً یکسان است ولی یک افزایش چشمگیر در دمای نقطه نرمی به هنگام افزودن مقدار زیاد پلیمر (از 5 تا 7 درصد) وجود دارد. علاوه برافزایش سختی، افزایش شاخص‌های نفوذپذیری (PIs) قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMBs) نشان‌دهنده کاهش چشمگیر حساسیت دمایی با اصلاح پلیمری، خصوصاً در مقادیر بالای پلیمر است.

Share
خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش هشتم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش هشتم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش هشتم نتیجه‌گیری خصوصیات رئولوژیکی قیر جاده توسط اصلاح با پلیمر SBS بهبودیافته که این امر از طریق پارامترهای رئولوژیکی اساسی و مرسوم، شناخته‌شده است. سازوکار همراه با اصلاح پلیمری شامل تورم پلیمر از طریق جذب اجزاء سبک قیر پایه…

Share
پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم استفاده از کانی های رس آب گریز در قیر اصلاح شده پلیمری کانی‌های رسی آب‌گریز هم در قیر پایه و هم در قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) مورداستفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این کانی‌های رسی در قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طورکلی برای کسب دو هدف…

Share
پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش چهارم

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش چهارم

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش چهارم پلیمرهای مرسوم جهت اصلاح خواص قیر همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد، پس از پایان جنگ جهانی دوم، استفاده از پلیمرهای مصنوعی جهت اصلاح خواص قیر آغاز شد. برای چندین سال، پژوهشگران انواع پلیمرهای مختلف اصلاح‌کننده را گسترش و توسعه دادند. امروزه،…

Share
پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها چکیده: در این مقاله پیشرفت‌ها و چالش‌ها در حوزه اصلاح قیر به‌وسیله پلیمرها جهت به‌کارگیری در ساخت آسفالت و روسازی جاده‌ها در طول 40 سال گذشته موردبررسی و بازبینی قرارگرفته و تاریخچه اصلاح پلیمری قیر به ترتیب زمانی شرح داده‌شده است. در این مقاله به…

Share
پارامترهای عملکرد تجربی و ویسکوزیته برای قیر اصلاح‌شده پلیمری

پارامترهای عملکرد تجربی و ویسکوزیته برای قیر اصلاح‌شده پلیمری

خواص شکستگی در دمای پایین، چسبندگی و الاستیسیته PMB ها می‌تواند به ترتیب توسط آزمون‌های نقطه شکست فراس (BS EN 12593) ، شکل‌پذیری (BS EN 13587) و بازیابی الاستیک (BS EN 13398) ارزیابی شود. نتایج آزمون نقطه شکست فراس برای پلیمرهای پلاستومری نشان‌دهنده کاهش انعطاف‌پذیری در دمای پایین با افزایش فرآیند اصلاح است. نتایج آزمون برای قیر B اصلاح‌شده با پلیمر EVA نشان‌دهنده ثابت بودن نتایج آزمون فراس قبل و بعد از فرآیند اصلاح است. تمام نتایج شکل‌پذیری نشان‌دهنده یک کاهش در شکل‌پذیری بعد از انجام فرآیند اصلاح توسط پلیمر EVA است.

Share
نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر PMBEها کلاس ویژه‌ای از امولسیون‌های قیری هستند. چندین راه برای تهیه PMBEها وجود دارد. یکی از راه‌های ممکن ، امولسی فای کردن یک PMB (قیر اصلاح‌شده با پلیمر) است. در این مورد برحسب خصوصیات بایندر ، احتمالاً احتیاج به…

Share
خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE

خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE

خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE بعضی از خواص PMBEها بسیار شبیه به خواص امولسیون‌های اصلاح‌نشده است. تفاوت بین ویژگی‌های PMBE و امولسیون‌های اصلاح‌نشده در نوع بایندر می‌باشد. این ویژگی‌ها در ایالات‌متحده امریکا با استاندارد ASTM  D977 برای امولسیون‌های آنیونی و نیـز استاندارد    ASTM  D2397 برای امولسیون‌های کاتیونی…

Share
مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری

مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری

مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری خصوصیات و ویژگی‌ها قير براي هزاران سال است كه مورداستفاده قرارگرفته است و اهميت آن به‌عنوان يك ماده  مهندسي ، روزبه‌روز در حال افزايش می‌باشد. در حال حاضر علاقه به اصلاح قير طبیعي با استفاده از پليمرها چه آن دسته از پليمرهاي بكر و چه…

Share
Share