گروه فیدار
نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر

نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر

نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر تاثیرات ماهیت ذرات کلوئیدی قیر در کوتاه‌مدت(در طول فرایند) و بلندمدت (در طول پخت)اصلاح قیر با پلیمرهای واکنشی مبتنی بر ایزوسیانات باید در نظر گرفته شود.قیر یک پراکندگی کلوئیدی از آسفالتن ها در ماتریکس روغنی تشکیل‌شده از اشباع‌ها،آسفالتن ها و رزین‌هاست.این ترکیبات معمولاً به‌عنوان بخش…

Share
نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر PMBEها کلاس ویژه‌ای از امولسیون‌های قیری هستند. چندین راه برای تهیه PMBEها وجود دارد. یکی از راه‌های ممکن ، امولسی فای کردن یک PMB (قیر اصلاح‌شده با پلیمر) است. در این مورد برحسب خصوصیات بایندر ، احتمالاً احتیاج به…

Share
خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE

خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE

خصوصیات و ویژگی‌های امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری PMBE بعضی از خواص PMBEها بسیار شبیه به خواص امولسیون‌های اصلاح‌نشده است. تفاوت بین ویژگی‌های PMBE و امولسیون‌های اصلاح‌نشده در نوع بایندر می‌باشد. این ویژگی‌ها در ایالات‌متحده امریکا با استاندارد ASTM  D977 برای امولسیون‌های آنیونی و نیـز استاندارد    ASTM  D2397 برای امولسیون‌های کاتیونی…

Share
مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری

مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری

مقدمه‌ای بر قیر اصلاح‌شده پلیمری خصوصیات و ویژگی‌ها قير براي هزاران سال است كه مورداستفاده قرارگرفته است و اهميت آن به‌عنوان يك ماده  مهندسي ، روزبه‌روز در حال افزايش می‌باشد. در حال حاضر علاقه به اصلاح قير طبیعي با استفاده از پليمرها چه آن دسته از پليمرهاي بكر و چه…

Share
ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو 9-ذخیره Edna،کالیفرنیا بزرگ‌ترین انباشت ماسه‌های قیری کالیفرنیا واقع در منطقه Edna (در فاصله 3-8 مایلی جنوب و جنوب شرقSan luis Opispo )در حوضه ساختاری کوچک منطقه ساحلی در غرب گسل San Andreas است(شکل شماره14).مخزن آن متعلق به زمان میو-پلیوسن سازند Pismo است…

Share
زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری

زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری

زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری اطلاعات زمین‌شناسی عمومی ثبت‌شده از ذخایر ماسه‌های قیری جهان در جدول شماره 3 نمایش داده‌شده است(به‌استثنای انباشت کنتاکی).در این فصل در مورد خصوصیات این انباشت‌های عمده توضیحاتی ارائه خواهد شد. 1-ذخایر آتاباسکای کانادا شهر MCMurray در 240 مایلی شمال-شمال شرق منطقه ادمونتون،در آلبرتای کانادا…

Share
Share