گروه فیدار
راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه ام- تقسیم بندی انواع قیر

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه ام- تقسیم بندی انواع قیر

تقسیم بندی انواع قیر قیرهای کلاس S اطلاعات آزمون گروه بزرگی از قیرها را می‌توان با تکرار آزمون از طریق خطوط مستقیم بر روی BTDC ارائه کرد. این گروه که کلاس S نامیده می‌شوند (Straight Line) شامل قیرهای نفوذی از منابع مختلف با مقدار واکس کم هستند. شکل شماره 6-10…

Share
Share