گروه فیدار
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی از ویسکومتر چرخشی به‌منظور حصول اطمینان از این‌که قیر در دمای کاربری نرمال قابلیت پمپاژ و پوشش سنگدانه ها را داشته و تراکم قابل قبولی به آسفالت بدهد استفاده می‌شود. در این نوع ویسکومترها یک استوانه سیلندر مانند درون استوانه دیگر…

Share
Share