گروه فیدار
اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک

اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک

اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک این آزمون یک نیروی برشی نوسانی را به نمونه قیر ساندویچ شده بین دو صفحه موازی وارد می کند. یک چیدمان معمول از رئومتر برشی دینامیک (DSRs) یک صفحه ثابت زیرین و یک صفحه بالایی نوسان کننده است که نیروی برشی را…

Share
خواص مهندسی قیر

خواص مهندسی قیر

خواص مهندسی قیر در مهندسی شهری از قیر به طور وسیع به عنوان یک ماده برای ساخت و ساز  استفاده می شود.  قیر در ساختمان سازی و کاربردهای صنعتی استفاده می شود  ولی خواص مکانیکی آن بسیار پیچیده تر از استیل یا  بتن است. به هر حال خواص مکانیکی قیر…

Share
ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته قیر ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند. واحد اصلی ویسکوزیته پاسکال ثانیه (Pa s) است. ویسکوزیته مطلق و یا دینامیک قیر که برحسب پاسکال ثانیه اندازه گیری شده عبارت است از تنش…

Share
Share