گروه فیدار
تاثیر حلال بر پایداری امولسیون قیر

تاثیر حلال بر پایداری امولسیون قیر

تاثیر حلال بر پایداری امولسیون قیر پی بردن به مکانیسم پایداری امولسیون قیر در آب به طور مستقیم بر حمل و نقل، ذخیره سازی و استفاده از آن تأثیر دارد. به منظور داشتن یک امولسیون قیر پایدار که تمام نیازهای خواسته شده را پاسخ بدهد باید بر روی روشی برای…

Share
افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش از قیر به دلیل داشتن خواص اتصال خوب به شکل گسترده ای در صنعت راه سازی استفاده می کنند. مانند هر ماده آلی دیگر خواص قیر در زمان استفاده با گذشت زمان تغییر می کند و این امر می تواند باعث تخریب…

Share
Share