گروه فیدار
فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه

فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه

فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه اولین نقش قیر این است که به‌عنوان یک چسبنده عمل می‌کند و لازم است سنگ‌دانه‌ها را به یکدیگر متصل یا پیوندی بین آن‌ها و یک سطح ایجاد کند. اگرچه بروز شکست زودرس که به چسبندگی نسبت داده می‌شود تقریباً نادر است ولی وقتی شکستی به…

Share
سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده

سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده

سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده سخت شدن قیر در جاده  مقدار قابل توجهی از سخت شدگی قیر در هنگام اختلاط و میزان کمتری در هنگام ذخیره سازی و حمل و نقل اتفاق می افتد. به هرحال، سخت شدن بایندر در جاده تا رسیدن به یک مقدار…

Share
سخت شدگی قیر

سخت شدگی قیر

سخت شدگی قیر مطالعات بلندمدت  نشان داده برای این که یک رویه آسفالت به طول عمر طراحی شده خود برسد ، قیر نباید در مدت انبارداری داغ شامل فرایند تولید آسفالت یا سرویس در سطح جاده  بیش از حد سخت شود.   قیر همانند بسیاری از مواد پلیمری بوسیله حضور اکسیژن،…

Share
آزمون قدرت کشش

آزمون قدرت کشش

آزمون قدرت کشش آزمون سنتی کشش (ductility test) بیان می کند که قدرت چسبندگی قیر بوسیله کشش در دمای پایین مشخص می شود. یک نمونه آزمون اروپایی به نام آزمون قدرت کشش(force ductility test) گسترش داده شده است. فرآیند بسیار شبیه روش سنتی است. نمونه های قیر تحت آزمون به…

Share
Share