گروه فیدار
راهنمای جامع قیر-بخش پنجم-دیگر بایندر ها

راهنمای جامع قیر-بخش پنجم-دیگر بایندر ها

این بایندر گسترده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نوع بایندر طبیعی است که مورداستفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین قیر دریاچه‌ای در ترینیداد واقع‌شده است. این نهشته در سال 1595 میلادی توسط آقای والتر رالی کشف‌شده است.

Share
راهنمای جامع قیر-بخش دوم تعریف قیر

راهنمای جامع قیر-بخش دوم تعریف قیر

واژه قیر استفاده‌شده در این کتاب برای توصیف قیر پالایشگاهی که یک فرآورده هیدروکربنی تولیدشده از طریق زدودن اجزاء سبک‌تر (مانند بنزین و نفت گاز) از نفت خام در طول فرآیند پالایش است، استفاده می‌شود.

Share
Share