گروه فیدار
قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم نتیجه‌گیری  قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری (PMBE) کلاس ویژه‌ای از قیرهای امولسیونی هستند که چندین راه برای آماده‌سازی آن‌ها وجود دارد. یکی از راه‌های ممکن، امولسی فای کردن قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) است. در این مورد، برحسب خواص بایندر، به افزودن امولسیفایر اضافی به فاز بایندر…

Share
قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش پنجم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش پنجم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش پنجم مشخصات و ویژگی‌های قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری خصوصیات قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری بسیار شبیه به امولسیون‌های اصلاح‌نشده است (به‌جز خصوصیات بایندر باقیمانده). خواص بایندر در قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری و امولسیون اصلاح‌نشده متفاوت است. خصوصیات فعلی در ایالات‌متحده آمریکا طبق ASTM D977 (امولسیون‌های آنیونی) و…

Share
قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش دوم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش دوم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش دوم تولید قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری (PMBE) وقتی‌که در مورد قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری (PMBE) صحبت می‌کنیم لازم است که آن‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کنیم (شکل شماره 1) که شامل: امولسیون کردن قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) و امولسیون اصلاح‌شده با لاتکس به دو صورت…

Share
Share