گروه فیدار
شکست امولسیون های قیر (Breaking of emulsions)

شکست امولسیون های قیر (Breaking of emulsions)

شکست امولسیون های قیر (Breaking of emulsions) در اصل شش پارامتر هستند که می توانند خواص شکست امولسیون را تغییر دهند: مقدار قیر ترکیب فاز آبی توزیع اندازه ذرات شرایط محیطی Chippings استفاده از عوامل شکننده مقدار قیر: در مقادیر زیاد قیر احتمال برخورد ذرات قیر و تجمع آن ها…

Share
خواص امولسیون های قیر

خواص امولسیون های قیر

خواص امولسیون های قیر از گذشته بیشترین استفاده قیر امولسیونی پوشاندن سطح بوده است؛ بنابراین در اینجا خواصی از امولسیون موردبررسی قرار می گیرد که برای پوشش دادن سطوح نیاز است. با این وجود اصول ذکرشده کلی و مهم ترین خواص قیر امولسیونی به شرح زیر است: پایداری ویسکوزیته (به…

Share
Share