گروه فیدار
مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت غالباً بری تولید آسفالت قیر را با سنگ‌دانه‌ها مخلوط می‌کنند. بنابراین برای اینکه عملکرد آسفالت مشخص شود فهم این موضوع که سنگ‌دانه‌ها چگونه عمل می‌کنند مهم است.  منابع و انواع سنگ در درجه اول آسفالت شامل سنگ‌دانه‌ها است. خواص سنگ‌دانه‌ها که…

Share
کاربردهای صنعتی قیر

کاربردهای صنعتی قیر

کاربردهای صنعتی قیر مصارف صنعتی قیر(کاربردهای قیر) ترکیبات فویل آلومینیوم با استفاده از قیر ایزوگام مجراهای آب عایق، ورقه ورقه تخته‌های عایق ترکیبات نقاشی ورق‌ها لفاف لوله برای بام، توفال‌کاری صنعت خودرو ترکیبات ضد صدا، نمدها لنت  ترمز صفحه‌کلاج کف‌پوش صداگیر عناصر اصطکاک عایق‌های نمدی تخته‌های پانل نوارهای شیم (برای…

Share
Share