گروه فیدار
بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم نتایج و مباحث تأثیر هیدروکسید‌های دولایه بر روی خواص فیزیکی قیر تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر در جدول شماره 1 نشان داده‌شده است. می‌توان مشاهده کرد که نقطه نرمی قیر اصلاح‌شده با…

Share
بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

اخیراً، هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) که ما آن‌ها را به‌عنوان یک طبقه بزرگ از رس‌های آنیونی می‌شناسیم که متشکل از ورقه‌های کربنات مانند با بار مثبت و آنیون‌های بین لایه‌ای منفی بوده که برای دانشمندان به‌عنوان یک ماده کاربردی و جذاب مطرح شده است. هیدروکسیدهای دولایه برای اصلاح قیر نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه ای بر روی خواص فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است.

Share
تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش چهارم

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش چهارم

برای فهم رفتار حساسیت دمایی قیر دست‌نخورده 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40، باید دمای انتقال شیشه‌ای Tg برای این مواد موردمطالعه قرار گیرد. انتقال شیشه‌ای یک تغییر قابل‌برگشت در مواد بی‌شکل، از حالت ویسکوز و یا الاستیک مانند به حالت شیشه‌ای، خشن و نسبتاً ترد و شکننده و یا برعکس است. انتقال شیشه‌ای هنگامی رخ می‌دهد که مشخصه زمان حرکات مولکولی مسئول بازآرایی ساختاری به نسبت زمان‌بندی آزمایش، طولانی‌تر شود. زمان‌بندی برای آرامش ساختاری، به‌سرعت با کاهش دما، افزایش می‌یابد

Share
تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40

مشخصات فیزیکی قیر دست‌نخورده 35/50 و قیر اصلاح‌شده پلیمری 13/40 با استفاده از تست سوزن نفوذپذیری و دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به‌دست‌آمده است. پاسخ مکانیکی تحت شرایط تورفتگی به‌عنوان تابعی از بارهای مختلف و درجه حرارت متفاوت، نیز به‌دست‌آمده است. نتایج حاصل از کار ما نشان داد که حساسیت دمایی پایین‌تر مربوط به بارهای بزرگ‌تر بوده اما این تغییر برای قیرهای تست‌شده نسبتاً کوچک است. قیر دست‌نخورده 35/50 یک دمای انتقال شیشه‌ای منفرد را برای نرخ‌های حرارتی مختلف نشان داده درحالی‌که قیر اصلاح‌شده 13/40 دو Tg را برای نرخ‌های حرارتی مختلف ارائه می‌کند.

Share
نتایج و مباحث ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت-بخش اول

نتایج و مباحث ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت-بخش اول

نتایج و مباحث ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت-بخش اول خواص رئولوژیک نمونه‌ها خصوصیات رئولوژیک مرسوم قیر دست نخورده و قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا در دمای 10 و 50 درجه سانتی گراد با گستره فرکانسی بین 0/1 و 700 رادیان بر ثانیه در رئومتر برشی…

Share
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

در این مطالعه، مقادیر متفاوتی از نانو سیلیکا به میزان 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد وزنی به قیر در جهت بهبود و اصلاح خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی مخلوط آسفالت گرم (WMA) اضافه گردید. مخلوط آسفالت گرم حاوی 2 درصد وزنی Sasobit (مخلوطی از هیدروکربن‌ها با زنجیره بلند) است. آزمون‌های کنترل کیفی مختلف برای توصیف قیر اصلاح‌شده و WMA انجام گرفت. بررسی‌های رئولوژیکی نشان داد که مدول ترکیب قیر پایه با افزایش درصد نانو سیلیکا از 2 به 6 درصد وزنی، افزایش می‌یابد

Share
مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI قیر مورد استفاده در این مطالعه از پالایشگاه نفت Batman در ترکیه تهیه شده است. این قیر از نوع قیر نفوذی 70/100 است که تحت آزمون های آزمایشگاهی مرسوم…

Share
نتیجه‌گیری از مبحث بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا

نتیجه‌گیری از مبحث بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا

افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی قیر و کاهش درجه نرمی و خاصیت انگمی آن می‌شود. با افزایش درصد نانو سیلیکا در قیر، شدت تغییرات رفتاری قیر و همچنین افزایش ویسکوزیته به‌خوبی نمایان می‌باشد.
افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث کاهش حساسیت دمایی قیر می‌شود. همچنین منجر به ارتقاء مقاومت قیر در برابر پیرشدگی شده و هرچه نسبت نانو سیلیکا به قیر افزایش یابد، مقاومت در برابر پیرشدگی نیز افزایش می‌یابد.
حتی درصدهای کمی از نانو سیلیکا می‌تواند تأثیر بسزایی بر مشخصات رفتاری قیر داشته باشد. نفوذ صفحات نانو سیلیکا درون قیر، حرکت ترکیبات قیر را محدود کرده و باعث تسهیل در خروج روغن‌های سبک شده و درنتیجه آن نفوذ اکسیژن به تأخیر افتاده و باعث بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی می‌شود.
بنابراین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نانو سیلیکا می‌تواند یک عامل امیدبخش برای استفاده به‌عنوان افزودنی ضد پیری در بایندر آسفالت باشد که مقاومت در برابر شیار شدگی آسفالت را بهبود می‌بخشد ولی باید در نظر داشت که روند تقویت قیر با نانو سیلیکا فرآیند بسیار حساس و پیچیده‌ای است که در حال حاضر تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجام‌پذیر است.

Share
Share