گروه فیدار
دیگر فرآیندهای تولید قیر

دیگر فرآیندهای تولید قیر

دیگر فرآیندهای تولید قیر علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، تعدادی فرآیند پالایشی دیگری نیز وجود دارد که از آن‌ها برای تولید مقادیر کم‌تر قیر استفاده می‌شود. این‌ها در درجه اول بیش‌تر فرآیندهای استخراجی و یا بهبودسازی هستند که بر روی مواد باقیمانده برای خارج کردن و یا پوشش…

Share
فرآیند تقطیر در تولید قیر

فرآیند تقطیر در تولید قیر

فرآیند تقطیر در تولید قیر عمده ترین روش مرسوم پالایش استفاده شده در تولید قیر کاهش مستقیم در درجه از نفت خام و یا مخلوطی از چند نفت خام و استفاده از روش تقطیر جوی و روش تقطیر در خلاء است. در طرح کلی، تقطیر جوی برای جدایش فیزیکی ترکیبات…

Share
صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی گستره این کتاب توضیحاتی را در مورد تولید، ترکیب، اصلاح قیر، شیمی قیر، موارد استفاده، خصوصیات و به‌کارگیری حرفه‌ای مرتبط با قیر را ارائه می‌کند. این کتاب تولید قیر با استفاده از پالایش مواد نفتی به‌دست‌آمده از منابع نفت خام و یا فرآوری شده از…

Share
Share