گروه فیدار
تأثیر نانو مواد بر خواص پیرشدگی قیر

تأثیر نانو مواد بر خواص پیرشدگی قیر

تأثیر نانو مواد بر خواص پیرشدگی قیر قیر ماده‌ای است که در مجاورت با هوا و یا تابش اشعه ماوراءبنفش دچار پیرشدگی شده و خواص آن دستخوش تغییر خواهد شد. بررسی ویسکوزیته، نقطه نرمی و نفوذ قیر نشان می دهد که پیرشدگی باعث سخت شدن قیر می شود. یکی از…

Share
Share