گروه فیدار
تکامل حرارتی آسفالت طبیعی

تکامل حرارتی آسفالت طبیعی

تکامل حرارتی آسفالت طبیعی  مواد شبه نفتی در اشکال مختلفی از رنگ روشن تاکمی روشن ، مایعات با گرانروی زیاد تا کم ، تیره‌رنگ نیمه جامد ویسکوز  و سرانجام جامد تیره‌رنگ وجود دارد. معمولاً گفته می‌شود که محصولات مایع قابل‌تولید است درصورتی‌که مواد جامد و نیمه جامد بدین گونه نیستند.…

Share
رویه سطح نازک

رویه سطح نازک

رویه سطح نازک همان‌طور که قبلاً در مورد آن بحث شد ، رویه سطح نازک ، غالباً در بیشتر جاده‌های پرترافیک انگلستان و اغلب کشورهای اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای مخلوط رویه سطح ، داشتن شرایط استاندارد ملی انگلستان اجباری است. گواهی جاده‌ها و پل‌ها(HAPAS) برای بررسی سطح ترافیک و…

Share
دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب همان‌طور که قبلاً اشاره شد ؛ به‌کارگیری لایه‌نازک سطح ، یک انتخاب پیش‌فرض برای تعمیر ، نگهداری و یا ساخت بزرگراه‌های جدید در انگلستان می‌باشد که در قسمت 1-4-3  این فصل در مورد آن بحث خواهد شد. به‌هرحال برای بیشتر نیمه…

Share
دستورالعمل مشخصات ساخت بیس و بایندر

دستورالعمل مشخصات ساخت بیس و بایندر

دستورالعمل مشخصات ساخت بیس و بایندر مشخصات دستورالعمل تعریف شده یک مخلوط شامل درجه‌بندی دانه‌ها و محتوای به‌کاربرده شده در بایندر هدف می‌باشد. دستورالعمل تعریف شده برای بیس ها و بایندرهای این فصل به‌صورت ساده بوده و برای تمامی انواع مخلوط‌های آسفالت که برای جاده‌هایی با ترافیک کم و متوسط…

Share
خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت

خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت

خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت برای بیش‌تر سال‌های قرن گذشته طراحی آسفالت مخلوطی انگلستان که توسط انتشارات موسسه استاندارد انگلیس منتشرشده بود مورداستفاده قرار می‌گرفت. به‌هرحال باگذشت زمان ، مهندسین بزرگراه به این نتیجه رسیدند که چنین رویکردی برای استفاده بیشینه از منابع گران‌بها و محدود آسفالت صحیح نیست. علاوه بر…

Share
Share