گروه فیدار
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم علت وجود یک شیب تنش بالا بر پایه مفروضات زیر است: ما فرض می‌کنیم که یک وضعیت تنش صفحه‌ای از زمانی که ما فیلم قیر را در آزمایش AFM مطالعه می‌کنیم وجود دارد؛ بنابراین در جهت محور Z یک منطقه تنش بالا وجود خواهد داشت…

Share
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم فاصله نقطه عطف مدل فاز میدانی حاضر در معادلات شماره 1 تا 4 اساساً بر مبنای تأثیرات نقطه عطف بوده که در آن‌ها اغلب رزین و روغن تأثیرات مشابهی بر سیر تکاملی ریزساختارها دارند. نقطه عطف نقطه‌ای است بر روی منحنی که در آن نشانه…

Share
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم دینامیک فاز توزیع فازهای مختلف بر روی سطح نمونه‌های قیر در آزمایش‌های AFM، همان‌طور که در شکل شماره 3 ارائه‌شده است. مشخص‌شده که چنین پدیده‌هایی اثر بدیهی بر روی رفتارهای میکرومکانیکی قیر می‌گذارد. توجه داشته باشید که AFM تنها خواص سطحی را اندازه‌گیری کرده و…

Share
Share