گروه فیدار

اصلاح خواص امولسیون قیر

اصلاح خواص امولسیون قیر توزیع اندازه ذرات: توزیع اندازه ذرات یکی از ویژگی های قیرهای امولسیونی است که استاندار و یا روش استانداردی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. این ویژگی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست اما بسیاری از خواص امولسیون را تحت تأثیر قرار می دهد که این…

Share
Share