گروه فیدار

Microsurfacing

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر

نتیجه‌گیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصلاح‌شده با پلیمر PMBEها کلاس ویژه‌ای از امولسیون‌های قیری هستند. چندین راه برای تهیه PMBEها وجود دارد. یکی از راه‌های ممکن ، امولسی فای کردن یک PMB (قیر اصلاح‌شده با پلیمر) است. در این مورد برحسب خصوصیات بایندر ، احتمالاً احتیاج به…

Share
Share