گروه فیدار

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی قیر

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی قیر

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی قیر

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی

برخلاف رئولوژی و انسجام، چسبندگی قیر را تنها می‌توان در ترکیب با یک بستر اندازه‌گیری کرد. آزمون‌های شیمیایی آزمایشگاهی در قرن گذشته توسعه‌یافته است و بسیاری از آن‌ها تعیین‌کننده سطح پوشش سنگدانه های معدنی توسط قیر می‌باشند. با بررسی نتایج این آزمون‌ها باهم و مشاهده عملکرد قیر در عمل، پیوندهای کلیدی بین خواص عملکردی و ماهیت قیر را می‌توان مشخص کرد. این کار نشان داده که اگر توزیع وزن مولکولی و ماهیت شیمیایی قیر نامتعادل باشد، ایـن ناهمـگونی می‌توانـد بر خـواص چسـبندگی قیر تأثیـر منفـی بـگذارد (Van Gooswilligen و همکاران 1989).

دوام

دوام را می‌توان به‌صورت قابلیت حفظ مطلوب رئولوژی، چسبندگی و انسجام قیر در زمان سرویس تعریف کرد. واژه پیرشدگی اغلب برای توصیف تغییرات در خصوصیات قیر در طول ذخیره‌سازی، اختلاط، لایه‌ریزی و سرویس استفاده می‌شود. چهار مکانیسم زیر به‌عنوان فاکتورهای اصلی دوام شناسایی‌شده‌اند:

  • اکسیداسیون
  • سخت شدن تبخیری
  • پیرشدگی ساختاری
  • تراوش

درحالی‌که برای قیر گرید نفوذی، پیرشدگی مترادف با سخت شدگی است، برخی قیرهای اصلاح‌شده پلیمری ممکن است تحت شرایط خاص نرم‌تر شوند.

اکسیداسیون و سخت شدگی تبخیری

اکسیداسیون (واکنش با اکسیژن هوا) به‌عنوان دلیل اصلی پیرشدگی قیر در نظر گرفته می‌شود. این فرآیند با افزایش دمای هوا و افزایش سطح مقطع به‌سرعت افزایش می‌یابد. البته ترکیب‌بندی شیمیایی قیر نیز بر فرآیند پیرشدگی اثرگذار است. مشخص‌شده که قیرهای غنی از آسفالتن نسبت به قیرها با مقدار آسفالتن کم‌تر تمایل بیشتری به پیرشدگی دارند (1990،Neumann). درنهایت می‌توان گفت که زمان واکنش نیز تعیین‌کننده میزان پیرشدگی اکسیداتیو است.

به همین دلایل است که شرایط محیطی در طول فرآیند تولید آسفالت (به‌طور مثال دمای بیش از 120 درجه سانتی‌گراد) باید تحت کنترل بوده و به‌منظور کاهش اکسیداسیون می‌بایست کوتاه‌ترین زمان اختلاط و کمترین درجه حرارت ممکن را در نظر داشته باشیم.

در زمان اختلاط، فضاهای خالی و حفرات به‌هم‌پیوسته (در مخلوط فشرده نشده و یا در آسفالت متخلخل) میل به جذب اکسیژن‌دارند؛ بنابراین، لایه‌های سطحی نسبت به لایه‌های زیرین آسفالت بیش‌تر در معرض پیرشدگی درجا براثر اکسیداسیون قرار دارند.

تشخیص تمایز بین اکسیداسیون و تبخیر در عمل بسیار سخت است. میزان تبخیر اجزاء فرار در دماهای بالا قابل‌توجه بوده و می‌تواند نقش مهمی در طول زمان سرویس آسفالت بازی کند.


برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share