گروه فیدار

PE

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر  مقدمه قیر به‌عنوان یک ماده سیمان مانند بارنگ قهوه‌ای تیره تا مشکی که ترکیبات تشکیل‌دهنده آن در دو گروه اصلی مالتن ها و آسفالتن ها تقسیم‌بندی می‌شود، توصیف می‌گردد. آسفالتن ها اجزاء تیره‌رنگ قیر است که در هپتان نرمال نامحلول بوده و بیش‌ترین…

Share
Share