گروه فیدار

Termoplastic

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر

استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصلاح قیر  مقدمه قیر به‌عنوان یک ماده سیمان مانند بارنگ قهوه‌ای تیره تا مشکی که ترکیبات تشکیل‌دهنده آن در دو گروه اصلی مالتن ها و آسفالتن ها تقسیم‌بندی می‌شود، توصیف می‌گردد. آسفالتن ها اجزاء تیره‌رنگ قیر است که در هپتان نرمال نامحلول بوده و بیش‌ترین…

Share
Share