گروه فیدار

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

غالباً بری تولید آسفالت قیر را با سنگ‌دانه‌ها مخلوط می‌کنند. بنابراین برای اینکه عملکرد آسفالت مشخص شود فهم این موضوع که سنگ‌دانه‌ها چگونه عمل می‌کنند مهم است. 

منابع و انواع سنگ

در درجه اول آسفالت شامل سنگ‌دانه‌ها است. خواص سنگ‌دانه‌ها که بعضی وقت‌ها به‌عنوان سنگ‌دانه‌های معدنی توصیف می‌شود تأثیر عمده‌ای بر رفتار آسفالت دارد. بنابراین یک درک از منابع و خواص سنگ‌دانه‌ها یکی از عناصر کلیدی برای فهمیدن فنّاوری آسفالت است.

سنگ‌دانه‌های طبیعی

سنگ به قدمت زمین ، به‌عنوان قسمتی از خلقت سیاره تشکیل‌شده است. هنوز توسعه دقیق زمین به‌طور کامل شناخته‌نشده است اما بر اساس اطلاعات رایج اعتقاد بر این است که یک گاز قرمزرنگ داغ به شکل توپ حدود سه بیلیون سال پیش در فضا توسعه‌یافته است. عمل سرد کردن تا یک دمای بین 1000 تا 2000 درجه سانتی‌گراد باعث شروع شدن اولین مراحل از تشکیل یک پوسته روی سطح زمین شد.

سرد شدن بیشتر اتفاق افتاد و به لایه‌های درونی سیاره رسید و ضخامت ناحیه جامد افزایش یافت. فشار زیادی بین مناطق داغ‌تر و سردتر توسعه یافت و هم‌زمان، سنگ‌های جامد شده قسمت‌های مایع درونی سیاره را بیشتر فشرده کردند، درنتیجه تغییر شکل به همراه چیدمان مجدد پوسته زمین اتفاق افتاد.

کلوخ‌ها و بلوک‌های سنگ توسعه یافتند و بعضی وقت‌ها با ذوب شدن مجدد به یکدیگر تبدیل شدند. این تغییر سطح زمین بعد از سرد شدن بیشتر که منجر به تشکیل آب شد به‌وسیله شرایط آب و هوایی شتاب گرفت. تخمین زده‌شده است که ضخامت پوسته زمین حدود 15 کیلومتر است. سخره‌های ذوب‌شده در این ناحیه به نام ماگما شناخته می‌شوند. این خود به سه دسته زیرمجموعه بر اساس اینکه چطور تشکیل‌شده باشند تقسیم می‌شود.

  • سنگ آذرین نتیجه جامد شدن

  • سنگ رسوبی ناشی از رسوب

  • سنگ دگردیسی[1] ناشی از انتقال

معنای تحت‌اللفظی مواد معدنی یعنی هر ماده‌ای که استخراج می‌شود اما در این کتاب به سنگ‌دانه‌های طبیعی اشاره دارد. مواد معدنی شامل عناصر شیمیایی یا ترکیبی از عناصر شیمیایی هستند. بعضی مواد معدنی ترکیب و ساختار یکدستی دارند درصورتی‌که بعضی دیگر شامل مخلوطی از مواد معدنی مختلف هستند و ساختار ناهمگنی دارند.

سنگ‌دانه‌ها بر اساس ترکیبات شیمیایی آن‌ها، مقدار مواد معدنی آن‌ها و ساختار مواد معدنی دسته‌بندی می‌شوند. ساختار به ترکیب مواد معدنی دلالت دارد و بافت به معنای چیدمان مواد معدنی است. مشخصات سه نوع سنگ اصلی ازنظر این خواص در جدول 1 ذکرشده است.

جدول 1: ساختار و بافت انواع سنگ

جدول 1: ساختار و بافت انواع سنگ

گرانیت[2] به نوع خاصی از ساختار سنگ آذرین اشاره دارد. سنگ‌های گرانیت زمانی تشکیل می‌شوند که سنگ‌دانه‌ها ناگهان از قسمت‌های عمیق پوسته به سطح رانده می‌شوند. سرد شدن آهسته سپس همراه با سرد شدن خیلی سریع که نهایتاً منجر به ساختار دانه‌بندی می‌شود. به‌طور سنتی در مصر باستان گرانیت یک سنگ استخراجی سخت شامل کریستال‌های سفید و یا سرخ فلدسپار [3]در یک ماتریکس سرخ بود. به‌هرحال امروزه دلالت به یک سنگ آذرین با کریستال‌های بزرگ پخش‌شده در یک مخلوط از کریستال‌های کوچک‌تر دارد.

سنگ‌های رسوبی به‌آسانی توسط سیستم گفته‌شده در جدول 1 قابل دسته‌بندی نیستند. اگر مواد تشکیل‌دهنده گوشه‌دار باشند و به‌وسیله مواد نرم‌تر به هم چسبیده باشند برای توصیف ساختار از کلمه breccia استفاده می‌شود. اگر مواد متشکل از دانه‌های درشت اما گرد باشد که به هم متصل شده‌اند به آن conglomerate گفته می‌شود. سنگ ماسه شامل ذرات نرم‌تر است.

[1] metamorphic

[2] porphyric

[3] feldspare

5/5 - (1 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share