گروه فیدار

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش هشتم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش هشتم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش هشتم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش هشتم

مقایسه یافته‌های این پژوهش با مطالعات پیشین

مقدار بالای خرده تایر منجر به بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی بایندر قیری اصلاح‌شده از طریق بالا بردن نقطه نرمی، افزایش در ویسکوزیته و مقاومت در برابر شیار شدگی می‌شود. در این پژوهش، مقدار خرده تایر تأثیر چشمگیری بر ارتقاء نقطه نرمی و به‌تبع آن کاهش حساسیت دمایی بایندر اصلاح‌شده داشت. همچنین، مقدار بالای خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) تأثیر روشنی در افزایش پارامترهای رئولوژیکی برشی پیچیده *G، مدول ذخیره‌سازی ’G، مدول اتلاف ’’G و کاهش زاویه فازی δ داشت. با آزمایش بایندرهای مختلف قیر اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده، محدوده مقدار مطلوب خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) مشخص شد و با تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار گرفت.

چندین پژوهش نشان داده که محدوده زمانی اختلاط از 15 تا 90 دقیقه تأثیر فراوانی بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بایندر قیر اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده ندارد. در این پژوهش، زمان اختلاط (30 دقیقه و 60 دقیقه) تأثیر به سزایی بر خواص قیر اصلاح‌شده شامل خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی از خود نشان نداد. همان‌طور که پیش‌ازاین بیان‌شده است، اهمیت زمان و شرایط دمایی بر پایه محدودیت‌های مرتبط با خواص بایندر و ویژگی‌های افزودنی استوار است. علاوه بر این، به علت دمای اختلاط بالا، بایندر قیری در طول انجام فرآیند ممکن است به پیری اولیه دچار شده که به‌طور عمده ناشی از اکسیداسیون ترکیبات مالتن و تخریب پلیمری است. مشخص شد که نتایج آزمایش‌های اخیر با مقادیر منتشرشده در مطالعات پیشین قابل‌مقایسه است. بااین‌حال تفاوت‌ها می‌تواند مربوط به چندین محدودیت متنوع که دربرگیرنده خواص بایندر قیری است (درجه نفوذپذیری، نوع، منشأ، نسبت آسفالتن / رزین) و ویژگی‌های پلیمر شامل (نوع، ترکیب‌بندی شیمیایی، ساختار سطحی، اندازه فیزیکی و شرایط تحریکی) باشد.

با توجه به درجه حرارت اختلاط، پژوهش‌های مختلفی بر روی تأثیر درجه حرارت اختلاط انجام‌گرفته است. دمای اختلاط بالا (150 تا 240 درجه سانتی‌گراد) تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر مقاومت در برابر شیار شدگی، ویسکوزیته و دمای شکست بالای بایندر اصلاح‌شده دارد. پژوهش حاضر، تأثیر واضح درجه حرارت اختلاط (160 تا 180 درجه سانتی‌گراد) را بر الاستیسیته بایندر اصلاح‌شده، سختی و حساسیت دمایی با افزایش مدول برشی پیچیده ، مدول الاستیک و نقطه نرمی را ارائه کرد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نتایج اخیر با یافته‌های ارائه‌شده در مطالعات پیشین قابل‌مقایسه است.  


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش نهم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی

5/5 - (10 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share