گروه فیدار

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش پنجم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش پنجم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش پنجم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش پنجم

پارامترهای ویسکوالاستیک پویا

طرح ایزوکرونال مدول پیچیده *G در مقابل درجه حرارت در 0/02 و 1 هرتز برای هر دو گروه قیر SBS PMB در اشکال شماره 3 و 4 نمایش داده‌شده است. برخلاف مشخصات بایندرهای معمولی، طرح ایزوکرونال وجود یک تفاوت در درجه اصلاح بین قیر A و قیر B را به‌خصوص در دو انتهای بالایی و پایینی دامنه درجه حرارت و به‌طور ویژه در فرکانس پایین 0/02 هرتز را به نمایش گذاشت.

برای قیر A، اگرچه تنها یک افزایش جزئی در *G در دمای پایین ناشی از اصلاح با SBS وجود دارد، شواهد قابل‌توجهی از اصلاح پلیمری شدید در دماهای بالا به همراه ایجاد یک ناحیه مسطح که بیانگر شبکه پلیمری غالب است، وجود دارد. در مقایسه با قیر A، افزایش در *G برای گروه B در دماهای بالا مشخص نیست. به‌هرحال، افزایش یکنواخت‌تری در *G در کل دامنه درجه حرارت، نشان‌دهنده یک تفاوت در سازگاری دو سیستم قیر-پلیمر و درنتیجه تفاوت در خواص رئولوژیکی آن‌ها است. علاوه بر این، تفاوت بین اشکال شماره 3 و 4 حاکی از افزایش وابستگی فرکانس گروه A در مقایسه با گروه B است. درحالی‌که طرح ایزوکرونال برای گروه B در 0/02 و 1 هرتز مشابه بوده، طرح ایزوکرونال برای PMBS گروه A در فرکانس 1 هرتز نسبت به آنچه در فرکانس 0/02 هرتز مشاهده شد، تفاوت دارد.

ایزوکرون زاویه فازی در فرکانس‌های 0/02 و 1 هرتز برای SBS PMBS در اشکال شماره 5 و 6 ارائه‌شده است. اندازه‌گیری‌های زاویه فازی به‌طورکلی حساسیت بیش‌تری به ساختار شیمیایی و اصلاح قیر نسبت به مدول پیچیده دارد. ایزوکرون زاویه فازی به‌روشنی ثابت‌کننده بهبود پاسخ الاستیک (کاهش زاویه فازی) بایندر اصلاح‌شده در مقایسه با قیر پایه مربوط به آن است. نکته قابل‌توجه آن است که تفاوت چشمگیری در محدوده اصلاح برای هر دو گروه، مخصوصاً در دماهای بالا (بیش از 35 درجه سانتی‌گراد) در فرکانس پایین 0/02 هرتز وجود دارد. درحالی‌که زاویه فازی دو گروه قیر نزدیک 90 درجه بوده و درنتیجه عمدتاً باعث بروز رفتار ویسکوز با افزایش درجه حرارت شده و پلیمر SBS به‌طور قابل‌توجهی پاسخ الاستیک بایندر اصلاح‌شده را بهبود می‌بخشد. در فرکانس‌های بیش‌تر از 1 هرتز (شکل شماره 6) سفتی (ویسکوزیته) قیر پایه افزوده‌شده و منجر به کاهش تأثیر شبکه پلیمر می‌شود.

رئولوژیکی پلیمر

شکل 3    طرح ایزوکرونال مدول پیچیده در 0/02 هرتز برای قیر اصلاح‌شده با SBS

رئولوژیکی پلیمر

شکل 4    طرح ایزوکرونال مدول پیچیده در 1 هرتز برای قیر اصلاح‌شده با SBS

رئولوژیکی پلیمر

شکل 5    طرح ایزوکرونال زاویه فازی در 0/02 هرتز برای قیر اصلاح‌شده با SBS

رئولوژیکی پلیمر

شکل 6   طرح ایزوکرونال زاویه فازی در 1 هرتز برای قیر اصلاح‌شده با SBS

تأثیر شبکه پلیمر SBS برای قیر A PMBS قابل‌توجه‌تر بوده که در آن پاسخ الاستیک (کاهش زاویه فازی) بزرگ‌تر است، مخصوصاً در فرکانس پایین 0/02 هرتز. طرح ایزوکرونال *G و δ (اشکال شماره 3 تا 6) مشخص کرد که درجه اصلاح با SBS در حرارت‌ها بالا (بالای 35 درجه سانتی‌گراد) چشمگیرتر است؛ بنابراین، مقـادیر *G هـمراه با نشـانه اصلاح ( G*PMB/ G*BITUMEN) و همچنین مقادیر δ برای هر هشت بایندر در 45، 75 درجه سانتی‌گراد و 0/02، 1 هرتز در جداول شماره 5 و 6 ارائه‌شده است. نتایج مشخص کرد که تفاوت چشمگیری در شاخص اصلاح *G بین دو گروه قیر وجود داشته و این تفاوت در مقادیر پلیمر بالا، درجه حرارت بالا (75 درجه سانتی‌گراد) و فرکانس پایین (0/02 هرتز) مشخص‌تر است. ازنظر پاسخ ویسکوالاستیک مواد، نتایج زاویه فازی به‌روشنی تمایز بین دو گروه بایندر اصلاح‌شده را ثابت کرد. گروه A PMBS زاویه فازی کم‌تری (الاستیک بیش‌تر، پاسخ ویسکوز کم‌تر) در مقایسه با قیر B PMBS در دماهای بالاتر از 75 درجه سانتی‌گراد و فرکانس پایین 0/02 هرتز دارد (جدول شماره 6). در دماهای کم‌تر از 45 درجه سانتی‌گراد و فرکانس بالای 1 هرتز که در آن سفتی قیر پایه افزوده‌شده و بر تأثیر پلیمر در شبکه پلیمری غالب است، تفاوت بین دو گروه قیر مشخص نیست.

رئولوژیکی پلیمر

جدول 5    تغییرات در پارامترهای رئولوژیکی به دنبال اصلاح با SBS در 0/02 هرتز

رئولوژیکی پلیمر

جدول 6    تغییرات در پارامترهای رئولوژیکی به دنبال اصلاح با SBS در 1 هرتز


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر

5/5 - (7 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share