گروه فیدار

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

Allen و همکاران ترکیب‌بندی ریزساختارهای قیر و واکنش فازهای ریزساختاری را تحت بارگذاری با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) موردبررسی قراردادند. آن‌ها مشخص کردند که پیری بلندمدت به‌طور آشکار باعث تغییرات ریزساختاری در قیر می‌شود. Mc Carron و همکاران به این نتیجه رسیدند که درجه حرارت بر روی اندازه و شکل ساختارهای زنبورعسلی قیر تأثیرگذار بوده و تائید کردند که واکس می‌تواند مسئول شکل‌گیری ساختارهای زنبورعسلی باشد. Masson و همکاران، De Mores و همکاران و Pauli و همکاران، AFM را برای بررسی ریزساختارهای سطحی قیر بکار گرفتند. Dourado و همکاران شبیه‌سازی عنصر محدود و آزمایش‌ها AFM را انجام داده و مشخص کردند که اعمال فشار منجر به آسیب در فاز متمرکز در ناحیه بینابینی میان ساختارهای زنبورعسلی می‌شود. آن‌ها همچنین پیشنهاد کردند که ارزیابی ریزساختارها و میکرو رئولوژی قیر برای شناخت مکانیسم تکامل آسیب‌ها در قیر مهم است.

طبق بازبینی و بررسی متون نام‌برده شده در بالا، در آن‌ها رابطه بین رفتارهای میکرومکانیکی و شیمی ریزساختارهای قیر بسیار پیچیده بوده و هنوز هم مشخص و واضح نیست. در این زمینه میان دانشمندان بحث و گفتگو وجود دارد. علاوه بر این، اگرچه محققین تکامل ریزساختارهای قیر را با استفاده از روش فاز میدانی موردبررسی قرار داده‌اند، اما این تحقیقات ارتباط ریزساختارها بر رفتار اصطکاکی را در برنگرفته و تبیین پارامترهای قیر در مدل دینامیک فاز ارائه نشده است. برای شناخت بهتر رفتارهای میکرومکانیکی در قیر، در این پژوهش ریزساختارهای قیر و رفتارهای میکرومکانیکی آن در سطح با استفاده از آزمایش‌های AFM موردمطالعه قرارگرفته است. نظریه دینامیک فاز برای شبیه‌سازی سیر تکاملی ریزساختارهای قیر به کار گرفته‌شده است. در نظریه دینامیک فاز، یک‌فاز میدانی متغیر برای شناسایی فازهای مختلف مورداستفاده قرارگرفته است. کل سیستم در جهت به حداقل رساندن انرژی آزاد حرکت می‌کند. برای تعیین منطقی پارامترها در مدل دینامیک فاز، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (MD) بر روی قیر با ساختار مولکولی سه‌جزئی انجام‌گرفته است. توجه داشته باشید که ما در حال حاضر مشغول به ارزیابی رابطه بین سیر تکاملی ریزساختارها و رفتار میکرومکانیکی بوده و در مطالعات آتی باید اثر تماسی نیز مدنظر گرفته شود. هدف نهایی، شناخت اثرات چنین ریزساختارهایی بر رفتارهای میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی قیر و مخلوط‌های قیری است. 


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش سوم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر

5/5 - (12 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share