گروه فیدار

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش

از قیر به دلیل داشتن خواص اتصال خوب به شکل گسترده ای در صنعت راه سازی استفاده می کنند. مانند هر ماده آلی دیگر خواص قیر در زمان استفاده با گذشت زمان تغییر می کند و این امر می تواند باعث تخریب آسفالت بشود. تابش ماوراء بنفش می تواند بر روی سطح آسفالت اثر بگذارد و باعث ترد شدن و سخت شدن قیر در سطح آسفالت شده و این امر می تواند کارآیی لایه های میانی و پایین آسفالت را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، تخریب قیر بعد از پیرشدگی به وسیله اشعه ماوراء بنفش به تغییر ترکیبات شیمیایی قیر مربوط می شود.

آروماتیک==> رزین ==> آسفالتن

به منظور افزایش مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش تعدادی اصلاح کننده مانند کربن سیاه، montmorillonite، آنتی اکسیدان و جاذب اشعه ماوراء بنفش استفاده شده است. مشخص شده است که کربن سیاه و montmorillonite به وسیله محافظت فیزیکی و جاذب های ماوراء بنفش و آنتی اکسیدان بوسیله جذب اشعه ماوراء بنفش و حذف رادیکال های آزاد مقاومت قیر در برابر اشعه ماوراءبنفش را افزایش می دهند.

اخیرا از LDHs (Layered Double Hydroxide) به عنوان افزودنی ضد اشعه ماوراء بنفش در قیر استفاده شده است. این افزودنی با قیر مذاب مخلوط می شود و مشخص شده است LDHs بوسیله جلوگیری از اکسیداسیون آروماتیک ها و آسفالتن ها مانع پیر شدگی قیر در برابر اشعه ماوراء بنفش می شود.

برای مطالعه بیشتر درباره LDHs می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

Investigation of Anti-UV Aging of Bitumen Modified with Layered Double Hydroxides

doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.599.187

5/5 - (2 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share