گروه فیدار

استفاده از SBS برای بهبود خواص قیر و آسفالت (قیر صادراتی)

استفاده از SBS برای بهبود خواص قیر و آسفالت (قیر صادراتی)

استفاده از SBS برای بهبود خواص قیر و آسفالت (قیر صادراتی)

تولید بشکه فلزی صادراتی، بسته بندی و قیر صادراتی ایران

استفاده از SBS برای بهبود خواص قیر و آسفالت (قیر صادراتی)

مقدار پلیمر در یک نمونه قیر اصلاح شده به وسیله طیف سنجی مادون قرمز اندازه‌گیری می شود ( شکل 5.6). دقت این روش به چندین فاکتور وابسته است اما معمولاً مقدار پلیمرها با اختلاف 0/5 درصد بیان می شود. یک نمونه قیر با نام (Cariphalte DM) محتوی 7 درصد SBS در سال 1980 به منظور بهبود کارایی آسفالت داغ تهیه شد. تأثیر افزایش 7 درصد پلیمر بر روی رئولوژی قیر در مقابل قیر 40/60 در شکل (5.7) نشان داده شده است. این شکل به خوبی نشان می دهد که روکش جاده در دمای بالا، 55 تا 60 درجه سانتی گراد برای Cariphalte DM دارای ویسکوزیته بیشتری نسبت به قیر 40/60 است و بنابراین سخت تر است. جفت شدن با رفتار الاستیک شبکه پلیمر باعث می شود Cariphalte DM مقاومت بیشتری در مقابل تغییر شکل نسبت به مواد استاندارد نشان بدهد. در دمای سرویس کمتر از صفر درجه سانتی گراد Cariphalte DM از قیر استاندارد 40/60 انعطاف پذیر تر است و حساسیت آن در برابر شکستن کاهش  می یابد. رفتار مشابهی برای سایر بیتومن های خانواده Cariphalte  مشاهده می شود. مقدار افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل برای قیرهای اصلاح شده با پلیمر به خوبی مستند شده است و افزایش Cariphalte DM مقاومت در برابر تغییر شکل برای آسفالت داغ را بهبود می بخشد.

قیر صادراتی 60/70و 80/100و 85/100 و … ، قیربشکه ای صادراتی و پلی بگ

درجه بهبود انعطاف پذیری آسفالت بوسیله آزمون پیرشدگی خستگی فشار ثبت (constant strain fatigue tests aging)اندازه گیری می شود. تست های خستگی انجام شده بر روی آسفالت گرم در دمای 5 درجه سانتی گراد و در فرکانس 50 هرتز نشان می دهد که محدوده وسیعی از سطوح فشار قابل استفاده است و Cariphalte DM عمر خستگی را حداقل سه برابر افزایش می دهد (شکل 5.8).  بنابراین از این مواد می‌توان در جاهایی که تنش های بالا زیاد تکرار می شود استفاده نمود.

ftir-

57

شرکت تولید و صنعتی فیدار اصفهان

5/5 - (2 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share