گروه فیدار

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

خصوصیات عمومی بایندر

تأثیر پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) بر خصوصیات عمومی بایندر دو گروه قیر اصلاح‌شده پلیمری را می‌توان در جدول شماره 3 مشاهده کرد. این تأثیر به‌صورت کاهش نفوذپذیری و افزایش نقطه نرمی هم‌زمان با افزایش مقدار پلیمر است. اگرچه نسبت کاهش نفوذپذیری با افزایش مقدار پلیمر تقریباً یکسان است ولی یک افزایش چشمگیر در دمای نقطه نرمی به هنگام افزودن مقدار زیاد پلیمر (از 5 تا 7 درصد) وجود دارد. علاوه برافزایش سختی، افزایش شاخص‌های نفوذپذیری (PIs) قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMBs) نشان‌دهنده کاهش چشمگیر حساسیت دمایی با اصلاح پلیمری، خصوصاً در مقادیر بالای پلیمر است.


جدول 3   تغییرات در خصوصیات عمومی بایندر به دنبال اصلاح با SBS

ازنظر عملکرد دماپایین، اصلاح پلیمری قیر پایه A اغلب تأثیری بر انعطاف‌پذیری در دمای پایین ندارد. بااین‌حال، برای قیر پایه B اصلاح‌شده با پلیمر SBS، یک افزایش چشمگیر در درجه حرارت فراس پس از اصلاح وجود دارد. اگرچه رفتار SBS PMBs نسبت به قیر پایه مربوطه متفاوت است، دمای واقعی نقطه شکست فراس برای هر مقدار پلیمر تقریباً یکسان است. با توجه به شکل‌پذیری و برگشت‌پذیری الاستیک در دمای 10 درجه سانتی‌گراد، نتایج برای هر جفت SBS PMBs مشابه است. اگرچه شکل‌پذیری قیر اصلاح‌شده پلیمری گروه A تقریباً 10 تا 25 درصد نسبت به گروه B بیش‌تر است. برگشت‌پذیری الاستیک با پاسخ الاستیک بایندر که یک خاصیت کمی رئولوژیکی دینامیکی بایندر با استفاده از زاویه فازی مواد می‌باشد تفاوت دارد. درحالی‌که الاستیسیته صرفاً به PMBs الاستومری مرتبط بوده و بهبود در پاسخ الاستیک بایندر معمولاً در اغلب PMBs ها (الاستومری و پلاستومری) مشهود است.

نتایج فراس و شکل‌پذیری، تأثیر قابل‌توجه قیر پایه، ماهیت پلیمر و سازگاری بین قیر و پلیمر را بر خصوصیات فیزیکی دماپایین و دما متوسط PMBs را نشان داد. اگرچه تفاوت جزئی در مقادیر خصوصیات عمومی بایندر دو گروه قیر اصلاح‌شده پلیمری وجود دارد اما به‌طورکلی این اختلاف‌ها به‌صورت قابل‌توجهی در نظر گرفته نمی‌شود.

ویسکوزیته چرخشی دو گروه قیر اصلاح‌شده پلیمری (100 تا 160 درجه سانتی‌گراد) در شکل شماره 1 نشان داده‌شده است. نتایج نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه در ویسکوزیته به دنبال اصلاح پلیمری برای هر دو گروه PMB است. علاوه بر این، ویسکوزیته چرخشی (η) در دمای 100 و 160 درجه سانتی‌گراد برای قیر پایه و قیر اصلاح‌شده پلیمری همراه با شاخص‌های اصلاح (η قیر اصلاح‌شده پلیمری تقسیم‌بر η قیر پایه) در این دو درجه حرارت در جدول شماره 4 ارائه‌شده است. شاخص‌های اصلاح بین دو گروه نسبتاً مشابه بوده اما به‌طورکلی در دماهای زیاد برای قیر B کمی بالاتر است. بااین‌حال، علاوه بر نیاز به اختلاط بیش‌تر و دمای تراکم بالاتر، نتایج تفاوت رئولوژیکی چشمگیری بین دو گروه قیر اصلاح‌شده پلیمری را در دماهای متناظر نشان نمی‌داد.


شکل 1   ویسکوزیته چرخشی SBS PMBs

جدول 4   ویسکوزیته چرخشی پس از اصلاح با پلیمر SBS

برای مشاهده ادامه مطالب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share