گروه فیدار

پلیمرهای واکنشی MDI-PPG

فوم قیر جهت استفاده در صنعت آسفالت و روسازی جاده‌ها

فوم قیر جهت استفاده در صنعت آسفالت و روسازی جاده‌ها

فوم قیر جهت استفاده در صنعت آسفالت و روسازی جاده‌ها تاکنون تلاش‌هایی در جهت گسترش تکنولوژی‌های نوین آسفالت فومی انجام‌گرفته است که شامل قیر اصلاح‌شده پلی اورتان می‌باشد (Carrera و همکاران 2010). به‌طورمعمول، از پلیمرهای واکنشی MDI-PPG استفاده می‌شود. ویژگی اصلی این پلیمرها نسبت مولی 1:3، عملکرد کمتر از 3،…

Share
Share