گروه فیدار

خصوصیات آسفالت،ترکیب بندی آسفالت،طراحی آسفالت

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب همان‌طور که قبلاً اشاره شد ؛ به‌کارگیری لایه‌نازک سطح ، یک انتخاب پیش‌فرض برای تعمیر ، نگهداری و یا ساخت بزرگراه‌های جدید در انگلستان می‌باشد که در قسمت 1-4-3  این فصل در مورد آن بحث خواهد شد. به‌هرحال برای بیشتر نیمه…

Share
خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت

خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت

خصوصیات،ترکیب‌بندی و طراحی آسفالت برای بیش‌تر سال‌های قرن گذشته طراحی آسفالت مخلوطی انگلستان که توسط انتشارات موسسه استاندارد انگلیس منتشرشده بود مورداستفاده قرار می‌گرفت. به‌هرحال باگذشت زمان ، مهندسین بزرگراه به این نتیجه رسیدند که چنین رویکردی برای استفاده بیشینه از منابع گران‌بها و محدود آسفالت صحیح نیست. علاوه بر…

Share
Share