گروه فیدار

تولید قیر

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم مطالعات اخیر در زمینه ویژگی قیرها Whiting و همکاران استفاده از آنالیز عنصری و گروه‌های عاملی را برای نظارت بر تغییرات ترکیبی رخ‌داده براثر دمیدن هوا بر قیر طبیعی را به کار گرفتند. مشخص شد که هتراتم، درجه غیراشباع و…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم دمیدن کاتالیزوری هوا هدف از دمیدن هوا افزایش سطح آسفالتن می‌باشد. این پدیده توسط سه واکنش اساسی مشخص می‌شود:   1- واکنش‌هایی که منجر به افزایش اندازه مولکول‌ها از طریق فرآیند پیوند اکسیژن می‌شود.   2- تشکیل چرخه هیدروکربن‌ها به‌وسیله…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم تولید قیر تلاش‌های اولیه برای تولید قیر تولید قیر از نفت خام در طول سال‌ها و تا قبل از ظهور قرن بیستم به‌کندی درحال‌توسعه بود. در آغاز، مواد سنگین باقیمانده از تقطیر هر نوع منبع نفت خام برای نرم‌تر کردن…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم عملکرد مناسب قیر از نوع خوراک و شرایط حاکم بر فرآیند تولید سرچشمه می‌گیرد. قیر با عملکرد مناسب با برقراری تعادل در مشخصات زیر تولید می‌شود: تعادل در توزیع وزن مولکولی تعادل در ترکیب‌بندی شیمیایی تعادل در خصوصیات فیزیکی در…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال چکیده: قیر موردنظر برای کاربری آسفالت جاده‌ها از پالایش نفت خام به دست می‌آید. کیفیت آن به ماهیت و منشأ نفت خام و طرح فرآیند تولید بستگی دارد. تولید قیر از اواخر دهه هشتاد میلادی تحت تأثیر تغییرات چشمگیر قرارگرفته است.…

Share
خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش دوم

خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش دوم

خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش دوم آزمایش 1-مواد مواد مورداستفاده در این پژوهش، وکیوم باتوم (VB) و قیر 60/70 پالایشگاه تهران است که مشخصات آن در جدول شماره 1 و 2 نشان داده‌شده است. پلیمرهای ضایعاتی مصرف‌شده شامل خرده تایرهای…

Share
ویسکوزیته برشی صفر چیست؟

ویسکوزیته برشی صفر چیست؟

مفهوم ویسکوزیته برشی صفر در رابطه با تغییر شکل دائمی تصور شده که بایندر در این نوع به‌هم‌ریختگی شرکت می‌کند و به‌صورت اولیه با ویسکوزیته تجمع یافته است. به‌هرحال، مشخص کردن ویسکوزیته مربوط تحت عنوان برش، نرخ برش و فشار یک مشکل پیچیده است و یک رژیم کمّی قابل‌سنجش منفرد…

Share
آزمون قدرت کشش

آزمون قدرت کشش

آزمون قدرت کشش آزمون سنتی کشش (ductility test) بیان می کند که قدرت چسبندگی قیر بوسیله کشش در دمای پایین مشخص می شود. یک نمونه آزمون اروپایی به نام آزمون قدرت کشش(force ductility test) گسترش داده شده است. فرآیند بسیار شبیه روش سنتی است. نمونه های قیر تحت آزمون به…

Share
اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک

اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک

اندازه گیری مدول سختی قیر: رئومتر برشی دینامیک این آزمون یک نیروی برشی نوسانی را به نمونه قیر ساندویچ شده بین دو صفحه موازی وارد می کند. یک چیدمان معمول از رئومتر برشی دینامیک (DSRs) یک صفحه ثابت زیرین و یک صفحه بالایی نوسان کننده است که نیروی برشی را…

Share
خواص مهندسی قیر

خواص مهندسی قیر

خواص مهندسی قیر در مهندسی شهری از قیر به طور وسیع به عنوان یک ماده برای ساخت و ساز  استفاده می شود.  قیر در ساختمان سازی و کاربردهای صنعتی استفاده می شود  ولی خواص مکانیکی آن بسیار پیچیده تر از استیل یا  بتن است. به هر حال خواص مکانیکی قیر…

Share
Share