گروه فیدار

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)-بخش پنجم

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)-بخش پنجم

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)-بخش پنجم

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)-بخش پنجم

نتایج و مباحث

در این پژوهش نتایج آزمون‌های مختلف انجام‌گرفته بر روی قیر عادی و قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) ارائه‌شده و تأثیر افزودن این ضایعات PET بر روی خواص نفوذپذیری، شکل‌پذیری، ویسکوزیته، نقطه نرمی، نقطه اشتعال و Stripping (شکست پیوند قیر-سنگدانه) موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

   تأثیرات افزودن پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) بر روی مقدار نفوذپذیری قیر

مشخص‌شده که با افزایش مقدار پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)، مقدار نفوذپذیری و ثبات قیر ساده کاهش می‌یابد. این مقدار کاهش به میزان حدوداً 2/55، 4/20، 8/11، 10/81، 13/96 و 14/56 درصد با افزایش پلی‌اتیلن ترفتالات به میزان 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 درصد در مقایسه با قیر ساده بود. نتایج همچنین نشان داد که افزودن پلی‌اتیلن ترفتالات موجب سخت‌تر شدن و افزایش سازگاری قیر اصلاح‌شده نسبت به قیر ساده‌شده که این نتایج منجر به بهبود مقاومت در برابر شیار شدگی مخلوط می‌شود. این مخلوط می‌تواند برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم، به‌خصوص در مناطقی که اختلاف درجه حرارت روزانه و فصلی بسیار زیاد است مناسب‌تر باشد.

  تأثیرات افزودن پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) بر روی خاصیت شکل‌پذیری قیر

داده‌های به‌دست‌آمده نشان داد که شکل‌پذیری قیر ساده با افزودن پلی‌اتیلن ترفتالات به آن افزایش می‌یابد. این افزایش به ترتیب به میزان 6/76، 10/81، 18/92، 22/97، 28/38 و 32/43 درصد با افزودن 2 الی 12 درصد پلی‌اتیلن ترفتالات در مقایسه با قیر ساده مشاهده شد. این در حالی است که با افزودن 14 درصد پلی‌اتیلن ترفتالات به قیر ساده، مقدار شکل‌پذیری کاهش می‌یابد. افزایش در مقدار شکل‌پذیری ممکن است منجر به به هم‌پیوستگی مولکول‌های پلیمر و قیر شود. درحالی‌که کاهش در مقدار شکل‌پذیری با افزودن بیش از 12 درصد پلی‌اتیلن ترفتالات به قیر باعث می‌شود که میزان پلاستیک در قیر از حد مجاز فراتر رفته و قیر سخت‌تر شود. افزایش در مقدار شکل‌پذیری باعث بهبود کارایی آسفالت قیری شده و پوشش بهتر و همسان سنگدانه ها را تضمین کرده و منجر به افزایش مقاومت در برابر Stripping (شکست پیوند سنگدانه-قیر) می‌شود. 


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)-بخش ششم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده با ضایعات پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)

5/5 - (10 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share