گروه فیدار

ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته قیر

ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند. واحد اصلی ویسکوزیته پاسکال ثانیه (Pa s) است. ویسکوزیته مطلق و یا دینامیک قیر که برحسب پاسکال ثانیه اندازه گیری شده عبارت است از تنش برشی اعمال شده به نمونه برحسب پاسکال تقسیم بر نرخ برش بر ثانیه (1 Pa = 10 Poise). ویسکوزیته مطلق قیر را می توان بوسیله ویسکومتر sliding plate اندازه گرفت.

همچنین می توان ویسکوزیته را با واحد مترمربع بر ثانیه یا با واحد مرسوم تر میلیمتر مربع بر ثانیه بیان کرد که یک میلی متر مربع بر ثانیه برابر یک سانتی استوک است. این واحد ها مربوط به ویسکوزیته سینماتیک است. ویسکوزیته سینماتیک بوسیله ویسکومتر لوله مویین اندازه گیری می شود. بوسیله معادله زیر می توان ویسکوزیته سینماتیک را به ویسکوزیته دینامیک مربوط ساخت:

تبدیل ویسکوزیته سینماتیک به دینامیک

برای بسیاری از اهداف، تشخیص ویسکوزیته قیر بوسیله اندازه گیری زمان موردنیاز برای عبور مقدار مشخصی از ماده از اوریفیس استاندارد متداول است. این روش ها به منظور تعیین و مقایسه کردن مناسب است و اگر نیاز باشد نتایج را می توان به واحدهای بنیادی تر ویسکوزیته تبدیل کرد.

5/5 - (6 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share