گروه فیدار

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

مقاومت کششی غیرمستقیم

آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه‌های مارشال آماده‌شده با مقدار مطلوب قیر انجام گرفت. آزمون از طریق بارگذاری نمونه استوانه‌ای در دمای 30 درجه سانتی‌گراد انجام شد. نیروی فشاری به‌صورت موازی در امتداد قطر عمودی اعمال‌شده و تنش کششی توسعه‌یافته است (شکل شماره 2). همان‌طور که مشاهده می‌کنید نمونه با اعمال بار در امتداد قطر عمودی شکسته شد.

مقاومت کششی غیرمستقیم و مدول ارتجاعی مخلوط‌ها توسط بارگذاری مکرر مشخص می‌شود. مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط بتنی قیر مرسوم و مخلوط بتنی قیر اصلاح‌شده پلیمری به ترتیب به میزان 492KPa و 591KPa به دست آمد (جدول شماره 7). این نشان می‌دهد که مقاومت کششی مخلوط تهیه‌شده با قیر PMB حدود 20 درصد بالاتر از مخلوط تهیه‌شده با قیر عادی است.

مقاومت کششی غیرمستقیم

شکل 2   آزمون کشش غیرمستقیم

مقاومت کششی غیرمستقیم

جدول 7   مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط‌های بتن قیری

مدول ارتجاعی

در آزمون مدول ارتجاعی، نمونه استوانه‌ای در محفظه با دمای کنترل‌شده گرم شده تا نمونه‌ها به درجه حرارت یکنواخت برسند. نمونه‌ها درون دستگاه بارگذاری قرار داده‌شده و بار تکراری سینوسی در محدوده 10 تا 50 درصد از مقاومت کششی، برای مشاهده تغییر شکل یکنواخت اعمال می‌شود. فرکانس به میزان 2Hz و دوره استراحت به میزان 1 ثانیه انتخاب شد. جدول شماره 8 نشان‌دهنده تغییرات مدول ارتجاعی با درجه حرارت برای قیر عادی 60/70 و قیر اصلاح‌شده پلیمری PMB-70 است. آنچه مشاهده می‌شود این است که مدول ها به‌سرعت با افزایش درجه حرارت کاهش می‌یابد. مدول ارتجاعی مخلوط تهیه‌شده با PMB به مقدار 19 الی 30 درصد نسبت به مخلوط بتنی با قیر عادی (در محدوده دمای آزمون از 30 تا 40 درجه سانتی‌گراد) بیش‌تر است. مشاهده می‌شود که مدول ارتجاعی به میزان 75 درصد با کاهش درجه حرارت از 40 تا 30 درجه سانتی‌گراد، افزایش می‌یابد.

مقاومت کششی غیرمستقیم

جدول 8   مدول ارتجاعی مخلوط‌های بتنی قیری

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که عملکرد قیر اصلاح‌شده پلیمری نسبت به قیر عادی (قیر 60/70) بهتر است. نتایج زیر را می‌توان از این پژوهش استنباط کرد:

  1) مشخص‌شده که قیر اصلاح‌شده پلیمری دارای برگشت‌پذیری الاستیک بالایی است (79 درصد).

  2) قیر اصلاح‌شده خواص مقاومت در برابر پیرشدگی بهتری دارد. از دست دادن وزن براثر حرارت در TFO در مقایسه با قیر عادی 60/70 به میزان 6 برابر بیش‌تر است.

  3) هنگامی‌که PMB به کار گرفته می‌شود، پایداری مارشال مخلوط به میزان 27 درصد افزایش می‌یابد.

  4) مقاومت در برابر شیار شدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طور چشمگیری بیش‌تر است.

  5) مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط بتنی تهیه‌شده از قیر اصلاح‌شده پلیمری در دمای 30 درجه سانتی‌گراد حدود 20 درصد بیش‌تر است.

  6)مدول ارتجاعی مخلوط تهیه‌شده با قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) در دمای آزمون 30 الی 40 درجه سانتی‌گراد به‌طور چشمگیری نسبت به مخلوط تهیه‌شده با قیر عادی بیش‌تر است.


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر

5/5 - (7 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share