گروه فیدار

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش پنجم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش پنجم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش پنجم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش پنجم

آزمون استحکام کششی

هدف از آزمون استحکام کششی، ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت است. همان‌طور که قبلاً نشان داده‌شده است، استحکام کششی مخلوط آسفالت داغ (HMA) به ترک خوردگی ناشی از خستگی آن بستگی دارد (Goh، 2011). هنگامی‌که یک مخلوط بیش‌ترین استحکام کششی را دارد، آسفالت آن می‌تواند بیش‌ترین مقاومت در برابر تنش را قبل از شکست و ترک‌خوردگی از خود نشان دهد؛ بنابراین حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت را می‌توان با استفاده از مقایسه استحکام کششی مخلوط آسفالت تحت شرایط خشک و مرطوب تعیین کرد. در این پژوهش، استحکام کششی تمامی نمونه‌ها طبق استاندارد AASHTO T283 اندازه‌گیری شد. مقاومت کششی غیرمستقیم با استفاده از دستگاه تست کشش در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و نرخ تغییر شکل 50/8 میلی‌متر در دقیقه اندازه‌گیری شد.

حساسیت رطوبتی مخلوط می‌تواند با استفاده از نسبت مقاومت کششی (TSR) طبق فرمول زیر محاسبه شود:

TSR=ITS1/ITS2

که در آن ITS1 میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه مطبوع و ITS2 معادل میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه مخلوط است.

  آزمون مقاومت فشاری

آزمون مقاومت فشاری با استفاده از یک دستگاه تست کشش انجام گرفت. برای اعمال دقیق بارهای فشاری بر روی نمونه، دو طرف از نمونه کاملاً صاف‌شده و موازی با یکدیگر می‌شوند. آزمون مقاومت فشاری در حالت بار کنترل‌شده با استفاده از نرخ بارگذاری 10 کیلو نیوتن بر دقیقه و ثبت بیش‌ترین بار اعمالی در طول آزمون انجام می‌گیرد. در این برنامه آزمایشگاهی تعداد 288 نمونه مارشال، در چهار گروه مورداستفاده قرار گرفت. اولین گروه از نمونه‌ها در هوای اتاق و در درجه حرارت نرمال به مدت 24 ساعت نگهداری شد. گروه دوم از نمونه‌ها در آب و در دمای 25 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد. سومین گروه تحت 25 چرخه انجماد و گرم شدن قرار گرفت. نمونه‌های این گروه ابتدا در یک پاکت پلاستیکی به همراه 10 میلی‌لیتر آب قرار داده شد. متعاقباً آن‌ها را در یک فریزر با دمای 20- درجه سانتی‌گراد قرار داده و سرانجام به مدت 4 ساعت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. چهارمین گروه در یک اجاق در دمای 50 درجه سانتی‌گراد و به مدت 4 ساعت قرار داده شدند. در ابتدا گروه‌های سوم و چهارم به ترتیب در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و 50 درجه سانتی‌گراد تحت آزمایش قرار گرفتند.


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP

5/5 - (10 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share