گروه فیدار

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم

دیگر خواص متفرقه

دیگر خواص قیر اصلاح‌شده مانند رئولوژی و عملکرد آسفالت پیش از هر چیز به سازگاری و پایداری قیر اصلاح‌شده بستگی دارد؛ بنابراین، عامل کلی که سازگاری و پایداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌تواند بر دیگر خصوصیات مواد نیز تأثیرگذار باشد. در این پژوهش چندین نمونه با 13 درصد پلیمر PET و مقدار نانو رس به ترتیب به میزان 0، 3، 6 و 9 درصد با قیر اصلاح‌شده تهیه کردیم. مشاهده شد که خواص فیزیکی مانند مقدار نفوذپذیری و نرمی با افزایش غلظت نانو رس در مخلوط، بهبود یافت.

محمد صادق مخلوط قیری با مقادیر مختلف نانو رس تهیه و بر اساس نتایج آزمایشگاهی گزارش کرد که افزودن نانو رس، خصوصیات رئولوژیکی قیر را ارتقاء می‌دهد. همچنین نتیجه گرفت که با افزودن نانو رس به ترکیب، نفوذپذیری کاهش‌یافته و نقطه نرمی افزایش می‌یابد. بتن آسفالتی تهیه‌شده با قیر اصلاح‌شده با نانو رس، بهبود چشمگیری را در پایداری مارشال از خود نشان داد.

Henglong Zhang مخلوط قیری اصلاح‌شده با SBS را با استفاده از مونت موریلونیت (MMT)، نانو کربنات کلسیم و پودر سنگ‌آهک (LSP) تهیه و موردپژوهش قرار داد. وی بر مبنای تحقیقات آزمایشگاهی به این نتیجه رسید که MMT و نانو کربنات کلسیم، مقاومت diesel قیر اصلاح‌شده با SBS را بهبود می‌بخشند. درحالی‌که LSP باعث کاهش مقاومت diesel قیر اصلاح‌شده با SBS می‌شود. مقاومت قیر اصلاح‌شده با MMT/SBS نیز در برابر روغن‌موتور موردبررسی قرار گرفت و هردو مخلوط قیر اصلاح‌شده با SBS و قیر اصلاح‌شده با MMT/SBS پدیده تورم را در روغن‌موتور از خود نشان داند. به‌هرحال، با توجه به خواص حصاری ساختار intercolated در قیر اصلاح‌شده با MMT/SBS، مونت موریلونیت می‌تواند تورم قیر اصلاح‌شده با SBS را در روغن‌موتور کاهش دهد.

نتیجه گیری و چشم انداز

در طول فرآیند اصلاح قیر با نانو مواد، نانو مواد مختلف نقش مثبتی را در بهبود خصوصیات قیر ایفا می‌کنند. مکانیسم استفاده از نانو مواد به همراه بیس و پلیمر اصلاح‌کننده قیر به‌طور خلاصه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. همان‌طور که پژوهشگران توجه زیادی به اصلاح قیر با استفاده از نانو مواد دارند، علم نانو و نانوتکنولوژی نیز می‌توانند به فرآیند اصلاح قیر کمک شایانی کنند. در آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده، پلیمرهای مرسوم اصلاح‌کننده قیر و روش‌های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما تأثیر پارامترهای مختلفی همچون درجه حرارت، برش و زمان در فرآیند آماده‌سازی، بر خصوصیات قیر اصلاح‌شده تولیدی موردبررسی قرار نگرفته است. باور بر این است که اصلاح نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصلاح‌شده یک فرآیند واکنش شیمیایی است.

مقدار دوز نانو مواد افزوده‌شده به قیر برای رسیدن به پراکنش نانومقیاس و بهبود سازگاری هر فاز و خواص همه‌جانبه قیر اصلاح‌شده، نقطه تمرکز دانشمندان در این زمینه خواهد بود. به‌طور هم‌زمان، تحقیقات بیش‌تر بر روی مکانیسم اصلاح قیر، نانو مواد و ریزساختارهای آن نیز یکی از موضوعات جذاب برای دانشمندان فعال در این بخش است.


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری

5/5 - (4 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share