گروه فیدار

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

چکیده:

هیدروکسیدهای دولایه ای (LDHs) به‌عنوان ترکیب هیدروتالیست مانند یا خاک رس‌های آنیونی شناخته می‌شوند. هم‌چنین محصولات کلسینه شده آن‌ها به‌عنوان جاذب به‌صورت گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرند. هیدروکسیدهای دولایه ای مواد لایه‌ای با صفحات هیدروکسیدی هستند که بار مثبت صفحات به دلیل جایگزینی کاتیون‌های سه‌ظرفیتی به‌جای کاتیون‌های دو ظرفیتی افزایش‌یافته است. این کاتیون‌ها توسط آنیون‌های قابل‌مبادله و نیز مولکول‌های آب موجود در فضای بین لایه‌ای خنثی می‌شوند. این ترکیبات را می‌توان به‌عنوان کاتالیزور، مواد میزبان، مبدل‌های آنیونی، جاذب آلاینده‌های زیست‌محیطی و برای بی‌حرکتی مواد بیولوژیکی مورداستفاده قرارداد.

اخیراً، هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) که ما آن‌ها را به‌عنوان یک طبقه بزرگ از رس‌های آنیونی می‌شناسیم. این هیدروکسیدهای دولایه ای متشکل از ورقه‌های کربنات مانند با بار مثبت و آنیون‌های بین لایه‌ای منفی بوده که برای دانشمندان به‌عنوان یک ماده کاربردی و جذاب مطرح شده است. هیدروکسیدهای دولایه برای اصلاح قیر نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه ای بر روی خواص فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است. طیف‌سنجی تبدیل فوریر فروسرخ (FTIR) برای آنالیز تغییرات ساختاری قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای بعد از اعمال پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش انجام‌گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که هیدروکسیدهای دولایه بر بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش مؤثر است. با افزایش هیدروکسیدهای دولایه ای شاخص ویسکوزیته پیری (VAI) و نقطه نرمی افزایشی (SPI) قیر کاهش‌ می یابد. درحالی‌که نرخ نفوذپذیری باقیمانده (RPR) افزایش می‌یابد.

طبق آنالیز FTIR، کربونیل و سولفوکسید موجود در قیر اصلاح‌شده با هیدروکسید دولایه بعد از پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش در مقایسه با قیر اصلاح‌نشده افزایش می‌یابد. با افزودن هیدروکسیدهای دولایه ای در طول فرآیند پیری براثر اشعه فرابنفش نرخ تغییرات شاخص کربونیل و سولفوکسید آروماتیک‌ها و آسفالتن ها کاهش می یابد. اما تغییرات این نرخ در اشباع‌ها و رزین‌ها جزئی است. این نتایج نشان می‌دهد که هیدروکسیدهای دولایه، به‌طورکلی اکسیداسیون آروماتیک‌ها و آسفالتن ها را در طول فرآیند پیری براثر اشعه فرابنفش مهار می‌کنند.

 

کلمات کلیدی:

هیدروکسیـدهای دولایه، قیر، LDH، پیرشـدگی براثر اشـعه فرابنفش، ترکیب‌بندی شیمیایی، آنالیز طیف‌سنجی فروسرخ


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش دوم

5/5 - (9 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share