گروه فیدار

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هشتم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هشتم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هشتم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هشتم

تغییرات خصوصیات رئولوژیکی پس از پیرشدگی آزمایشگاهی

پارامترهای ویسکوالاستیک پویا

طرح ایزوکرونال مدول ترکیب و زاویه فازی در 0/02 هرتز برای قیرهای نوع A7 و B7 در شرایط پیر نشده، پیر شده به دو روش RTFOT و PAV در شکل شماره 9 نشان داده‌شده است. در اصلاح گروه‌های مختلف قیر پایه با SBS، تفاوت‌های مشخصی در ویژگی‌های رئولوژیکی دو گروه PMBs پس از پیرشدگی وجود دارد. اگرچه هر دو بایندر یک افزایش در * G را مابین 10 درجه و 55 درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهند، اما رفتار آن‌ها در دمای بالاتر از 55 درجه سانتی‌گراد با یکدیگر متفاوت است.

. برای قیر A7 بجای افزایش، کاهش در * G پس از پیرشدگی وجود داشته که این ممکن است به آرایش مجدد (تخریب) کوپلیمر SBS به تکه‌هایی با وزن مولکولی کم‌تر (پس از پیرشدگی که منجر به نرم‌تر شدن PMB می‌شود) مربوط باشد. این پدیده برای قیر B7 که در آن شبکه رابر-الاستیک بر رفتار رئولوژیکی PMB تسلط ندارد، مشهود نیست.

تغییرات در δ بعد از پیرشدگی RTFOT و PAV در محدوده دمایی 10 تا حدود 35 درجه سانتی‌گراد مشابه آنچه برای قیرهای اصلاح‌نشده نشان داده‌شده بود (کاهش در زاویه فازی) می‌باشد. این محدوده دمایی با شرایطی که در آن قیر پایه غالب بوده، مطابقت داشته و درنتیجه این رفتار با رفتاری که برای قیر اصلاح‌نشده نشان داده‌شده یکسان است. در دامنه دمایی بالاتر از 40 درجه سانتی‌گراد که در آن شبکه پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) ازنظر رئولوژیکی غالب است، تغییرات پس از پیرشدگی RTFOT و PAV نسبت به آنچه در مورد قیر اصلاح‌نشده می‌دانیم متفاوت است.

رفتار رئولوژیکی قیر گروه A PMBs نسبت به قیر گروه B PMBs (مخصوصاً در دمای بالای 45 درجه سانتی‌گراد) متفاوت است. در این دمای سرویس بالا، یک افزایش در زاویه فازی پس از پیرشدگی RTFOT و PAV نشان‌دهنده پاسخ ویسکوز تر برای قیر گروه A7 است. این افزایش در پاسخ ویسکوز پس از پیرشدگی (که در آن شبکه پلیمر غالب است) برای قیر گروه B7 مشاهده نشده، اگرچه زاویه فازی پس از RTFOT در دماهای بالاتر از 65 درجه سانتی‌گراد، کمی افزایش می‌یابد.


شکل 9   طرح ایزوکرونال در 0/02 هرتز برای قیر A7 و B7 پیرنشده، پیر شده به روش RTFOT و PAV (خطوط ممتد: مدول ترکیب، خط چین ها: زاویه فازی)

برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share