گروه فیدار

آزمون های مکانیکی اندازه گیری چسبندگی قیر/سنگ دانه در آسفالت

آزمون های مکانیکی اندازه گیری چسبندگی قیر/سنگ دانه در آسفالت

آزمون های مکانیکی اندازه گیری چسبندگی قیر/سنگ دانه در آسفالت

آزمون‌های مکانیکی غوطه‌وری شامل اندازه‌گیری تغییر در یک خاصیت مکانیکی آسفالت فشرده‌شده بعد از غوطه‌وری در آب است؛ بنابراین، نسبت خاصیت بعد از غوطه‌وری تقسیم‌بر خاصیت اولیه یک اندازه غیرمستقیم از جدا شدن است و معمولاً برحسب درصد بیان می‌شود.

انواع مختلف خواص مکانیکی را می‌توان اندازه گرفت، مانند استحکام برشی، استحکام خمشی و استحکام تراکمی. دو نوع متداول شناخته‌شده شامل آزمون پایداری مارشال ابقاء شده و آزمون استحکام ابقاء شده است. با افزایش دسترسی به تجهیزات آزمون استحکام آسفالت این آزمون در حال حاضر در انگلستان یک روش عمومی است.

آزمون پایداری مارشال ابقاء شده

تعدادی از نسخه‌های مختلف هر آزمون وجود دارد. در آزمون پایداری مارشال ابقاء شده شل، حداقل هشت نمونه به‌وسیله نوع سنگ‌دانه تعیین‌شده، درجه‌بندی سنگ‌دانه، مقدار قیر و مقدار منافذ ساخته می‌شود. سپس چهار نمونه به‌وسیله آزمون مارشال استاندارد برای به دست آوردن مقدار پایداری استاندارد آزمایش می‌شود. چهار نمونه باقی‌مانده تحت خلأ و در دمای بین 0 تا 1 درجه سانتی‌گراد در آب قرار می‌گیرد تا حجم خلل و فرج مخلوط به‌وسیله آب اشباع شود. سپس نمونه‌ها در حمام آب 60 درجه به مدت 48 ساعت نگه‌داری می‌شوند و پس‌ازآن پایداری مارشال اندازه‌گیری می‌شود. نسبت پایداری مارشال نمونه‌های خیس به پایداری مارشال استاندارد به‌عنوان پایداری مارشال ابقاء شده نام‌گذاری می‌شود. معمولاً مقدار پایداری مارشال بزرگ‌تر از 75 درصد قابل‌قبول است.

آزمون استحکام ابقاء شده

اصول آزمون استحکام ابقاء شده مانند آزمون مارشال ابقاء شده است. تفاوت عمده این است که نمونه‌های آزمون به‌وسیله آزمون مدول‌های سختی کششی غیرمستقیم (ITSM[1]) که به‌وسیله آزمایشگر آسفالت ناتینگهام (NAT[2]) یا آزمایشگرهای مشابه به‌دست‌آمده بررسی می‌شوند. این آزمون یک مزیت اضافی دارد که غیر مخرب بوده و اجازه می‌دهد نمونه‌های مشابه بعد از خیس شدن استفاده شوند. تعدادی نسخه از آزمون وجود دارد که دوره خیس شدن و دمای آب ممکن است متفاوت باشد.

آزمون کانتابرو[3] ابقاء شده

آزمون کانتابرو در اصل برای اندازه‌گیری از دست دادن ذرات در آسفالت‌های متخلخل توسعه داده شد. همچنین از این آزمون می‌توان برای آزمایش حساسیت آب استفاده کرد. حداقل پنج قالب با قطر 101 میلی‌متر و ارتفاع 63.5 میلی‌متر در یک‌زمان در ماشین لس‌آنجلس[4] ساییده می‌شوند. از دست دادن جرم بعد از 300 دور برحسب درصد به نام از دست دادن ذرات خشک (PLd) شناخته می‌شود. وقتی حساسیت آب اندازه‌گیری می‌شود، پنج قالب اضافه در آب برای 68 ساعت خیس می‌شوند و سپس به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری می‌شوند. دوباره، از دست دادن جرم برای این نمونه‌ها بعد از 300 دور به نام از دست دادن ذرات خیس (PLw) اندازه‌گیری می‌شود. شاخص از دست دادن ذرات (PLI) از معادله 1 به دست می‌آید.

[1] Indirect tensile stiffness modulus

[2] Nottingham asphalt tester

[3] Cantabro

[4] Los angles machine

قیمت هر بشکه قیر، قیمت قیر بشکه ای، خرید و فروش قیر، قیمت قیر ساختمانی، قیمت قیر 6070، قیمت قیر پاسارگاد، قیمت قیر 6070، قیمت روز قیر 6070، قیمت قیر پاسارگاد در بورس، قیمت قیر صادراتی، قیمت قیر در بورس info@feedar.co

5/5 - (3 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share