گروه فیدار

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها شامل ترکیبات آروماتیک نفتنیک با کمترین وزن مولکولی در قیر هستند. قسمت عمده ای از محیط پخش برای آسفالتن های Peptised را ایجاد می کنند. آروماتیکها 40 تا 65 درصد کل قیر را تشکیل می دهند. مایعات ویسکوز به رنگ قهوه ای تیره هستند. وزن مولکولی میانگین آروماتیکها از 300 تا 2000 است. آروماتیکهای قیر شامل زنجیرهای کربنی غیر قطبی هستند. در آن حلقه های غیراشباع غالب هستند و توانایی انحلال بالایی در هیدروکربن های با وزن مولکولی بالا دارند. در شکل زیر ساختار آروماتیکهای موجود در قیر نشان داده شده است.

آروماتیک قیر

آروماتیک قیر

ترکیبات اشباع شامل زنجیرهای مستقیم و شاخه دار هیدروکربن های آلیفاتیک با آلکیل نفتن ها و مقداری آلکیل آروماتیکها هستند. آن ها روغن های غیر قطبی سفیدرنگ و یا کاهی رنگ هستند. میانگین وزن مولکولی ترکیبات اشباع قیر مشابه آروماتیک ها است و شامل ترکیبات اشباع واکسی و غیر واکسی است. مقدار 5 تا 20 درصد قیر را تشکیل می دهند. شکل زیر دو نوع ترکیب اشباع متفاوت را نشان می دهد و در جدول زیر آنالیز چهار گروه تشکیل دهنده قیر یعنی آسفالتن ها، رزین ها، آروماتیک ها و ترکیبات اشباع در یک قیر با درجه نفوذ 100 نشان داده شده است.

ترکیبات اشباع

ترکیبات اشباع

آنالیز قیر

آنالیز قیر

5/5 - (2 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share