گروه فیدار

پوشش باند فرودگاه

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هفدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هفدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هفدهم خلاصه هزینه بالا و خطرات همراه با شیاردار کردن آسفالت با درجه‌بندی متراکم موجب شده که علاقه به استفاده از انواع مخلوط‌های جایگزین افزایش یابد. هدف از این جایگزینی رویه آسفالت فرودگاه ارائه بافت سطحی و مقاومت اسکید مناسب است. یک سطح…

Share
Share