گروه فیدار

صنعت قیر

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی گستره این کتاب توضیحاتی را در مورد تولید، ترکیب، اصلاح قیر، شیمی قیر، موارد استفاده، خصوصیات و به‌کارگیری حرفه‌ای مرتبط با قیر را ارائه می‌کند. این کتاب تولید قیر با استفاده از پالایش مواد نفتی به‌دست‌آمده از منابع نفت خام و یا فرآوری شده از…

Share
Share