گروه فیدار

روش تولید قیر

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال چکیده: قیر موردنظر برای کاربری آسفالت جاده‌ها از پالایش نفت خام به دست می‌آید. کیفیت آن به ماهیت و منشأ نفت خام و طرح فرآیند تولید بستگی دارد. تولید قیر از اواخر دهه هشتاد میلادی تحت تأثیر تغییرات چشمگیر قرارگرفته است.…

Share
Share