گروه فیدار

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب

دستورالعمل مشخصات برای تولید رویه سطح آسفالت گرم کوب همان‌طور که قبلاً اشاره شد ؛ به‌کارگیری لایه‌نازک سطح ، یک انتخاب پیش‌فرض برای تعمیر ، نگهداری و یا ساخت بزرگراه‌های جدید در انگلستان می‌باشد که در قسمت 1-4-3  این فصل در مورد آن بحث خواهد شد. به‌هرحال برای بیشتر نیمه…

Share
Share