گروه فیدار

بسته بندی قیر صادراتی

بسته بندی قیر صادراتی

بسته بندی قیر صادراتی

بسته بندی قیر صادراتی قیر یکی از مهم ترین مشتقات نفتی است. این ماده که بیشتر در صنعت راه سازی و ساختمان سازی استفاده می شود درپالایشگاه های نفت تولید شده و علاوه بر مصرف داخلی درصد عمده ای از آن به کشورهای دیگر صادر می گردد. قیرهای صادارتی علاوه…

Share
Share