گروه فیدار

اصلاح قیر با استفاده از لاستیک های ضایعاتی

روش‌های اصلاح قیر با استفاده از لاستیک های ضایعاتی

روش‌های اصلاح قیر با استفاده از لاستیک های ضایعاتی

روش‌های اصلاح قیر با استفاده از لاستیک های ضایعاتی دو راه برای افزودن تایرهای لاستیکی ضایعاتی به مخلوط آسفالت وجود دارد:   1-اصلاح قیر از طریق روش مرطوب   2-استفاده از خرده لاستیک‌های ضایعاتی به‌عنوان بخشی از مخلوط آسفالت به همراه مشتقات جزئی اصلاح‌کننده قیر (روش خشک) در روش اول،…

Share
Share