گروه فیدار

دوام قیر

چرا با گذشت زمان آسفالت ها ترک می خورد؟

چرا با گذشت زمان آسفالت ها ترک می خورد؟

چرا با گذشت زمان آسفالت ها ترک می خورد؟ ترک خوردن در سطح آسفالت جاده تقریباً متداول است. این ترک‌ها می‌توانند عرضی و یا طولی باشند و معمولاً در مسیرهای چرخ قرار دارند. ترک خوردن مسیر چرخ طولی، معمولاً به‌عنوان خستگی معمولی شناخته می‌شود که فرض می‌شود در آن ترک‌ها…

Share
سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده

سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده

سخت شدن قیر در لایه های سطح آسفالت جاده سخت شدن قیر در جاده  مقدار قابل توجهی از سخت شدگی قیر در هنگام اختلاط و میزان کمتری در هنگام ذخیره سازی و حمل و نقل اتفاق می افتد. به هرحال، سخت شدن بایندر در جاده تا رسیدن به یک مقدار…

Share
سخت شدگی قیر

سخت شدگی قیر

سخت شدگی قیر مطالعات بلندمدت  نشان داده برای این که یک رویه آسفالت به طول عمر طراحی شده خود برسد ، قیر نباید در مدت انبارداری داغ شامل فرایند تولید آسفالت یا سرویس در سطح جاده  بیش از حد سخت شود.   قیر همانند بسیاری از مواد پلیمری بوسیله حضور اکسیژن،…

Share
Share