گروه فیدار

ایمنی

خطر هیدروژن سولفید (H2S) موجود در نفت خام و قیر

خطر هیدروژن سولفید (H2S) موجود در نفت خام و قیر

خطر هیدروژن سولفید (H2S) موجود در نفت خام و قیر هیدروژن سولفید نوعی گاز است که به طور طبیعی در نفت خام یافت می شود و همچنین در اثر قرارگیری نفت خام در دمای بالا و در مجاورت کاتالیزور به دلیل تجزیه ترکیبات سولفور تولید می شود. هیدروژن سولفید می…

Share
Share