خصوصیات فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر

خصوصیات فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر مراحل تولید قیر که قبلاً در مورد آن بحث شده است شامل برداشت ترکیبات سبک و باقی گذاشتن ترکیبات با نوسانات کم‌تر و وزن مولکولی نسبتاً زیاد است. محصول باقی‌مانده، در دمای اتاق به حالت‌جامد و نیمه جامد بوده و با افزایش دما نرم‌تر … ادامه خواندن خصوصیات فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر