گروه فیدار

مخلوط آسفالت لاستیک

خصوصیات مخلوط آسفالت-لاستیک

خصوصیات مخلوط آسفالت-لاستیک

خصوصیات مخلوط آسفالت-لاستیک مخلوط‌های آسفالت مورداستفاده در صنعت ساخت‌وساز جاده‌ها ترکیبی از بایندر قیری، مصالح و دانه‌ها به همراه پرکننده‌هاست. با اعمال اصلاح‌کننده‌هایی مانند خرده لاستیک (با استفاده از روش خشک و مرطوب) به مخلوط آسفالت، بهبود در خصوصیات مخلوط آسفالت-لاستیک در مقایسه با مخلوط‌های معمولی به دست می‌آید. بسیاری…

Share
Share